Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Dislipidemi Kılavuzuna Uyumun, Bilgi ve Hasta Algı Düzeylerinin Gerçek Yaşamda Saptanması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. Baskıdaki Makaleler: TKDA-39293 | DOI: 10.5543/tkda.2019.39293

Dislipidemi Kılavuzuna Uyumun, Bilgi ve Hasta Algı Düzeylerinin Gerçek Yaşamda Saptanması

volkan doğan1, ozcan basaran1, BÜLENT ÖZLEK1, oğuzhan çelik1, EDA ÖZLEK1, CEM ÇİL1, ibrahim halil özdemir2, Ibrahim Rencüzoğulları3, FATMA ÖZPAMUK KARADENİZ4, lütfü bekar5, mujdat aktas6, Mubariz Murat Resulzade7, Macit Kalçık5, gökhan aksan8, Göksel Çinier9, Kadriye Halli akay10, Kadir ugur mert11, MURAT BİTEKER1, Meral Kayikcioglu12
1Muğla Sıtkı Koçman Universitesi Tıp Fakültesi,kardiyoloji Abd Mugla, Türkiye
2Nizip Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Gaziantep, Türkiye
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Abd Kars Türkiye
4Erzurum Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Erzurum Türkiye
5Hitit Üniversitesi Kardiyoloji Çorum Türkiye
6Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kocaeli Türkiye
7Özel Hospitalpark Hastanesi Kardiyoloji Kocaeli Türkiye
8Sıslı Hamıdıye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Istanbul Türkiye
9Dr. Siyami Ersek Göğüs Ve Kardiyovasküler Cerrahi Hastanesi Kardiyoloji Istanbul Türkiye
10Kocaeli Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kocali Türkiye
11Eskişehir Osmangazi Universitesi Kardiyoloji Abd Eskişehir Türkiye
12Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Abd Izmir Türkiye

AMAÇ
Türkiye'de dislipideminin suboptimal yönetimini az sayıda çalışma doğrudan değerlendirmiştir. Bu çalışma, hastaların yüksek kolesterol algısını ve lipit yönetim stratejileri ile ilgili olarak hekimlerin kolesterol hakkındaki bilgi ve farkındalığını değerlendirmek amacıyla yapıldı.

YÖNTEMLER
Çalışma gözlemsel ve çok merkezli bir çalışmadır (NCT02608645). En az 18 yaşında olan, kardiyoloji kliniklerine başvuran sekonder korunma (SK) grubunda ve çok yüksek, yüksek riskli primer korunma (PK) grubundaki ardışık hastalar çalışmaya alındı.

BULGULAR
Çalışma popülasyonu, Türkiye'de 40 bölgeden 1868 hasta içermektedir. SK grubunda hastaların üçte ikisine (% 67,5) statin verildi, PK hastalarının sadece% 30,1'ine statin tedavisi verildi (p <0,001). Düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL-C) düzeyi önerilen düzeyde olan hastaların yüzdesi PK’da % 10.6, SK’da % 18 idi (p <0.001). Hastaya özgü anket, PK ve SK gruplarındaki hastaların neredeyse yarısının kolesterol seviyelerinin yüksek olduğunu bildiğini ortaya koydu. Medya programlarındaki statin tedavisi ile ilgili olumsuz bilgiler (% 9.4) tedavinin kesilmesinin en yaygın nedeniydi.

SONUÇ
Gerçek yaşam pratiğinde birincil ve ikincil korunma ile ilgili algı, bilgi ve uyum artmıştır, ancak istenen seviyelerin çok altındadır. Hastalar ve hekimler hiperlipideminin tedavisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalıdır. Ayrıca, medya programlarını kontrollerinin sağlanması, hastaların yanlış bilgilendirilmesini önleyebilir.

Anahtar Kelimeler: Lipit, statin tedavisi, Türkiye

Evaluation of Perceptions, Knowledge and Compliance with tHE Guidelines in Real Life Practice: A survey on the Under-treatment of HypercholeSterolemia

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?


Sorumlu Yazar: volkan doğan, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale