Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Ekokardiyografi ile tesadüfen saptanan pulmoner hamartom [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 628-628 | DOI: 10.5543/tkda.2011.01643

Ekokardiyografi ile tesadüfen saptanan pulmoner hamartom

İsa Döngel1, Burak Turan2, Mehmet Mustafa Can2, Mehmet Bayram3
1Sivas Numune Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Sivas
2Sivas Numune Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Sivas
3Sivas Numune Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Sivas

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler görüntüleme, Hamartom

Incidental detection of pulmonary hamartoma by echocardiography

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
İsa Döngel, Burak Turan, Mehmet Mustafa Can, Mehmet Bayram. Incidental detection of pulmonary hamartoma by echocardiography. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 628-628

Sorumlu Yazar: Burak Turan, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale