Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Serviks kanserinin kardiyak metastazı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(7): 675-675 | DOI: 10.5543/tkda.2017.36504

Serviks kanserinin kardiyak metastazı

Özge Akgün, Muzaffer Kahyaoğlu, Çetin Geçmen, Arzu Kalaycı Karabay, İbrahim Akın İzgi
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Anahtar Kelimeler: serviks kanseri, metastaz, kardiyakCardiac metastasis of cervical cancer

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Özge Akgün, Muzaffer Kahyaoğlu, Çetin Geçmen, Arzu Kalaycı Karabay, İbrahim Akın İzgi. Cardiac metastasis of cervical cancer. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(7): 675-675

Sorumlu Yazar: Muzaffer Kahyaoğlu, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale