Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Editörden [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): -23--23

Editörden

Dilek Ural
Koç Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji


Editorial

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Dilek Ural. Editorial. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): -23--23

Sorumlu Yazar: Dilek Ural, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale