Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Aort kökü apsesi ve aort-sol atriyum fistülü ile ilişkili biküspit aort kapak endokarditi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(6): 445-445

Aort kökü apsesi ve aort-sol atriyum fistülü ile ilişkili biküspit aort kapak endokarditi

Nihal Akar Bayram, Cenk Sarı, Hüseyin Ayhan, Engin Bozkurt
Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler: Biküspit aort kapak endokardit, perivalvüler abse, aortaatriyal fistül

Bicuspid aortic valve endocarditis associated with aortic root abscess and aorta-left atrium fistulization

Nihal Akar Bayram, Cenk Sarı, Hüseyin Ayhan, Engin Bozkurt. Bicuspid aortic valve endocarditis associated with aortic root abscess and aorta-left atrium fistulization. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(6): 445-445

Sorumlu Yazar: Nihal Akar Bayram, Türkiye
© copyright 2017 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale