Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Nikel allerjisi olan hastada atriyal septal defektin kapama cihazı ile perkütan kapatılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 355-357 | DOI: 10.5543/tkda.2016.23552

Nikel allerjisi olan hastada atriyal septal defektin kapama cihazı ile perkütan kapatılması

Hasan Arı, Selma Arı, Ahmet Tütüncü, Alper Karakuş, Mehmet Melek
Bursa Yüksek Ihtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Bursa, Türkiye

Kapama cihazı ile perkütan olarak kapattığımız nikel allerjisi olan atriyal septal defektli hastayı sunduk. Metal allerjisi olan ve nitinol içeren cihaz implantasyonu yapılacak hasta nikel aşırı duyarlılığı açısından değerlendirilmelidir. Kullanılacak olan kapama cihazı veya tedavi stratejisi (perkütan veya cerrahi) allerji testi sonucuna göre seçilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Atrial septal defekt, nikel allerjisi, septal kapama cihazı.

Transcatheter closure of atrial septal defect with atrial septal occluder in a patient with nickel allergy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hasan Arı, Selma Arı, Ahmet Tütüncü, Alper Karakuş, Mehmet Melek. Transcatheter closure of atrial septal defect with atrial septal occluder in a patient with nickel allergy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 355-357

Sorumlu Yazar: Hasan Arı, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale