Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Perkütan iliyak stent sonrası olan parapleji: Bu nasıl oldu? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. Baskıdaki Makaleler: TKDA-10452 | DOI: 10.5543/tkda.2019.10452

Perkütan iliyak stent sonrası olan parapleji: Bu nasıl oldu?

Emre Ozdemir, Mustafa Karaca, Ayşen Suzen Ekinci
Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir

Perkütan iliyak anjioplasti sonrası spinal kord iskemisi(SKI) ve parapleji çok nadir bir komplikasyondur. Bilateral iliyak stent sonrası gelişen SKI ve paraplejinin olduğu nadir bir vakayı sunarak, yaygın aterosklerozu varlığında spinal kan akımının değişimi ile böyle bir komplikasyonun olabileceğinin akılda olması gerektiğini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: spinal kord iskemi, parapleji, perkütan iliak anjiyoplasti, nöral pleksus hasarı stent

Paraplegia After Percutaneous Iliac Stenting: How did that happen?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?


Sorumlu Yazar: Emre Ozdemir, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale