Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Metastatik kitle nedeniyle oluşan yalancı perikardiyal tamponat kliniği [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 485-485 | DOI: 10.5543/tkda.2016.02680

Metastatik kitle nedeniyle oluşan yalancı perikardiyal tamponat kliniği

Ekrem Şahan1, Suzan Şahan2, Murat Gül3, Murat Karamanlıoğlu1, Omaç Tüfekçioğlu2
1Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, Ankara
3DÜzce Devlet Hastanesi, Kardiyoloji, Düzce

Anahtar Kelimeler: tamponad, metastaz, kanser, perikardiyal tamponad

Pseudo-pericardial tamponade caused by huge mediastinal metastatic mass

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ekrem Şahan, Suzan Şahan, Murat Gül, Murat Karamanlıoğlu, Omaç Tüfekçioğlu. Pseudo-pericardial tamponade caused by huge mediastinal metastatic mass. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 485-485

Sorumlu Yazar: Ekrem Şahan, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale