Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner kollateral dolaşımı ve ghrelin peptidi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 308-309 | DOI: 10.5543/tkda.2017.01138

Koroner kollateral dolaşımı ve ghrelin peptidi

Alp Burak Çatakoğlu
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Koroner kollateral dolaşım, ghrelin, koroner arter hastalığı

Coronary collateral circulation and ghrelin peptide

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Alp Burak Çatakoğlu. Coronary collateral circulation and ghrelin peptide. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 308-309

Sorumlu Yazar: Alp Burak Çatakoğlu, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale