Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner kollateral dolaşımı ve ghrelin peptidi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 308-309 | DOI: 10.5543/tkda.2017.01138

Koroner kollateral dolaşımı ve ghrelin peptidi

Alp Burak Çatakoğlu
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Koroner kollateral dolaşım, ghrelin, koroner arter hastalığı

Coronary collateral circulation and ghrelin peptide

Alp Burak Çatakoğlu. Coronary collateral circulation and ghrelin peptide. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 308-309

Sorumlu Yazar: Alp Burak Çatakoğlu, Türkiye
© copyright 2017 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale