Masif pulmoner emboli sonucu gelişen ani kalp durmasında trombolitik tedavi ve terapötik hipoterminin birlikte kullanımı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. Baskıdaki Makaleler: TKDA-65708 | DOI: 10.5543/tkda.2018.65708

Masif pulmoner emboli sonucu gelişen ani kalp durmasında trombolitik tedavi ve terapötik hipoterminin birlikte kullanımı

Ali Çoner1, Tayfun Birtay2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Alanya, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Alanya, Türkiye

Masif pulmoner embolizm erişkin popülasyonda tanımlanmış ani kalp durması nedenlerinden biridir. Sistemik fibrinoliz masif pulmoner embolizme bağlı olarak kardiyak arrest gelişen hastalarda hayat kurtarıcı bir seçenektir. Travmatik olmayan ani kalp durmasında nörolojik komplikasyonların sınırlanması amacıyla terapötik hipotermi uygulanması şiddetle önerilmektedir. Buna karşılık, sistemik fibrinoliz ile tedavi edilen masif pulmoner emboli durumunda gelişen ani kalp durmasında terapötik hipotermi kullanımı ile ilgili veriler kısıtlıdır. Hipotermi ilişkili koagülopati ve olası kanama eğilimi hakkındaki endişeler soğutma tedavisinin sistemik fibrinoliz uygulanmış kardiyak arrest hastalarındaki kullanımını sınırlandırmaktadır. Bu makalede, masif pulmoner embolizme bağlı ani kalp durması gelişen, sistemik fibrinoliz ve terapötik hipoterminin birlikte kullanımı ile başarılı şekilde tedavi edilen hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: masif, pulmoner, emboli, ani, kalp, durması, sistemik, fibrinoliz, terapötik, hipotermi

Concomitant usage of thrombolytic therapy and therapeutic hypothermia in case of a sudden cardiac arrest due to massive pulmonary embolism

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?


Sorumlu Yazar: Ali Çoner, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale