Opere olmamış Stanford tip A aort diseksiyonunda en uzun süreli sağ kalım olgusu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 365-368 | DOI: 10.5543/tkda.2016.45642

Opere olmamış Stanford tip A aort diseksiyonunda en uzun süreli sağ kalım olgusu

Mert İlker Hayıroğlu, Muhammed Keskin, Taha Keskin, Muhsin Nuh Aybay, Göksel Çinier
Dr. Siyami Ersek Göğüs Ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul,türkiye

Stanford tip A aort diseksiyonu acil servislerde öncelikle müdahale edilen ve hızla cerrahi yaklaşım gerektiren bir acil durumdur. Kısa sürede cerrahiye giden hastalarda dahi sağkalım çok düşüktür. Burada yedi yıldır beta-bloker tedavisi altında ameliyat edilmeden takip edilen tip A aort diseksiyonlu olguyu sunmaktayız. Bilgilerimize göre, olgumuz literatürde ameliyat edilmeden en uzun süre yaşayan tip A aort diseksiyonlu hastadır.

Anahtar Kelimeler: Aort diseksiyonu, bilgisayarlı tomografi, ekokardiyografi, Stanford tip A.

Longest surviving case of unoperated Stanford type A aortic dissection

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mert İlker Hayıroğlu, Muhammed Keskin, Taha Keskin, Muhsin Nuh Aybay, Göksel Çinier. Longest surviving case of unoperated Stanford type A aortic dissection. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 365-368

Sorumlu Yazar: Mert İlker Hayıroğlu, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale