Amoksisilin/klavulonat kullanımına ikincil gelişen Kounis sendromunun ilginç başvurusu: Koroner vazospazmına eşlik eden uygun implante edilebilir defibrilatör şoklaması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 466-469 | DOI: 10.5543/tkda.2017.38845

Amoksisilin/klavulonat kullanımına ikincil gelişen Kounis sendromunun ilginç başvurusu: Koroner vazospazmına eşlik eden uygun implante edilebilir defibrilatör şoklaması

Uğur Canpolat, Duygu Koçyiğit, Kudret Aytemir
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Kounis sendromu (KS), akut koroner sendrom ve allerjik ya da aşırı duyarlılık reaksiyonlarının bir arada görülmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bildirilme sıklığı her ne kadar artış göstermiş olsa da tanı konulması güç olan bir klinik durumdur. Çeşitli ilaçların KS’ye neden olduğu bilinmektedir. Sık tercih edilen antibiyotiklerden amoksisilin/klavulonik asit’in, KS ile ilişkisi öne sürülmüştür. Bu olgu sunumunda, ağız yoluyla amoksisilin/klavulonik asit kullanımına ikincil gözlenen KS’nin nadir bir başvuru şekline dikkat çekilmek istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Amoksisilin/klavulonat, Kounis sendromu, vazospazm.

Interesting presentation of Kounis syndrome secondary to amoxicillin/clavulanate use: Coronary vasospasm and simultaneous appropriate implantable defibrillator shock

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Uğur Canpolat, Duygu Koçyiğit, Kudret Aytemir. Interesting presentation of Kounis syndrome secondary to amoxicillin/clavulanate use: Coronary vasospasm and simultaneous appropriate implantable defibrillator shock. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(5): 466-469

Sorumlu Yazar: Uğur Canpolat, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale