Down sendromlu pulmoner hipertansiyonu olan bir çocuk hastada geniş patent duktus arteriyozusun fenestrasyon uygulanmış muscular VSD occluder cihazı ile kapatılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 373-376 | DOI: 10.5543/tkda.2016.38283

Down sendromlu pulmoner hipertansiyonu olan bir çocuk hastada geniş patent duktus arteriyozusun fenestrasyon uygulanmış muscular VSD occluder cihazı ile kapatılması

Osman Güvenç1, Murat Saygı2, İbrahim Halil Demir3, Ender Ödemiş3
1Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Bölümü, Batman
2Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
3Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul

Zamanında tedavi edilmemiş geniş patent duktus arteriozus ve önemli pulmoner hipertansiyonu bulunan hastalar kardiyologlar için önemli bir sorundur. Bu hastalarda kateter laboratuvarında uygulanan reverzibilite ve balon oklüzyon testleri hastanın sonraki planlaması için karar vermede yardımcı olabilir. Kateter yoluyla duktusun kapatılması planlanan hastalarda bu amaçla geliştirilmiş cihazların yanısıra off-label kullanımı olan farklı cihazlar da kullanılabilir. Reverzibilite testi sınırda pozitif olarak bulunduğunda, seçilmiş hastalarda fenestre edilmiş cihaz kullanılabilmektedir. Bu yazıda, geniş duktusu ve sistemik pulmoner hipertansiyonu olan, muscular VSD occluder cihazının fenestre edilerek off-label kullanılmasıyla kateter yoluyla kapatma işlemi yapılan 10 yaşında Down sendromlu bir hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Muscular VSD occluder cihazı, patent duktus arteriozus, pulmoner hipertansiyon, transkateter kapatma.

Closure of wide patent ductus arteriosus using a fenestrated muscular VSD occluder device in a pediatric patient with Down syndrome and pulmonary hypertension

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Osman Güvenç, Murat Saygı, İbrahim Halil Demir, Ender Ödemiş. Closure of wide patent ductus arteriosus using a fenestrated muscular VSD occluder device in a pediatric patient with Down syndrome and pulmonary hypertension. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 373-376

Sorumlu Yazar: Osman Güvenç, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale