Kombine koroner arter baypas cerrahisi ve tiroidektominin perioperatif yönetimi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 369-372 | DOI: 10.5543/tkda.2016.33726

Kombine koroner arter baypas cerrahisi ve tiroidektominin perioperatif yönetimi

Monish S Raut1, Arun Maheshwari1, Ganesh Shivnani2
1Department Of Cardiac Anaesthesia, Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi, India
2Department Of Cardiac Surgery, Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi, India

Havayolunu riske atan büyük tiroit şişkinliği tiroidektomi ve kalp cerrahisi birlikte planlandığında güçlük yaratabilir. Bu olgularda endüksiyon, entübasyon, intraoperatif yönetim ve ekstübasyon özel dikkat gerektirir.

Anahtar Kelimeler: Havayolu, koroner arter baypas cerrahisi, tiroit.

Perioperative management of combined coronary bypass surgery and thyroidectomy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Monish S Raut, Arun Maheshwari, Ganesh Shivnani. Perioperative management of combined coronary bypass surgery and thyroidectomy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(4): 369-372

Sorumlu Yazar: Monish S Raut, India
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale