Kararlı koroner arter hastalarında günlük döngü içinde artış gösteren yüksek duyarlıklı CRP düzeyinin uzun dönem kardiyovasküler olayları öngörmede kullanılabilirliği [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 568-575 | DOI: 10.5543/tkda.2011.01649

Kararlı koroner arter hastalarında günlük döngü içinde artış gösteren yüksek duyarlıklı CRP düzeyinin uzun dönem kardiyovasküler olayları öngörmede kullanılabilirliği

Mevlüt Koç1, Durmuş Yıldıray Şahin1, Onur Kadir Uysal1, Osman Karaarslan1, Esra İşler1, Gülcan Abalı2, Mustafa Kemal Batur2
1Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Adana
2Acıbadem Üniversitesi Adana Acıbadem Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Adana

AMAÇ
Kararlı koroner arter hastalığı (KAH) olan kişilerde güniçi farklı zamanlarda ölçülen yüksek duyarlıklı C-reaktif protein (hs-CRP) düzeylerinin uzun dönem kardiyovasküler olay (KVO) gelişimini öngörmedeki değeri araştırıldı.

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmaya kararlı KAH tanısı konan 94 hasta (70 erkek, 24 kadın; ort. yaş 58±9) alındı. Altı saatlik aralıklar ile sabah (06: 00), öğle (12: 00), akşam (18: 00) ve gece (24: 00) hs-CRP serum düzeyleri ölçüldü. Sabah ölçülen hs-CRP düzeyinden öğle ölçülen hs-CRP düzeyinin çıkarılması ile hs-CRP düzeyindeki mutlak değişim (mutlak ΔCRP) hesaplandı ve bu değerin öğlen hs-CRP’ye oranlanması ile hs-CRP’deki nispi değişim (nispi ΔCRP) hesaplandı. Hastalar ortalama 40.2±8.0 ay takip edilerek KVO açısından değerlendirildi.

BULGULAR
Takip süresi boyunca 24 hastada (%25.5) KVO gelişti. Kardiyovasküler olay görülen hastalarda, görülmeyenlere göre serum kreatinin, B-tipi natriüretik peptit, sabah, akşam ve gece hs-CRP düzeyleri, mutlak ve nispi ΔCRP, sol atriyum diyastol sonu çapı anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05). Lojistik regresyon analizinde, sadece sol atriyum diyastol sonu çapı ve mutlak ΔCRP KVO gelişimi ile bağımsız ilişki gösterdi (sırasıyla OO=1.11, %95 GA 1.003-1.236, p=0.044 ve OO=1.58, %95 GA 1.195-2.090, p=0.001). Mutlak ΔCRP’deki her 1 mgr/l artış KVO gelişim riskini %58.1 artırmaktaydı. Alıcı işletim karakteristiği (ROC) eğrisi analizinde, mutlak ΔCRP için 2 mgr/l kesim değerinin KVO gelişimini öngörmede duyarlığı %89.5, özgüllüğü %84.2 bulundu.

SONUÇ
Bulgularımız, hs-CRP düzeyinde gün içindeki mutlak artışın kararlı KAH hastalarında uzun dönem prognozun öngörülmesinde yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Biyolojik belirteç, C-reaktif protein, günlük ritim, koroner arter hastalığı; prognoz

Usefulness of high-sensitivity CRP increases during circadian rhythm for prediction of long-term cardiovascular events in patients with stable coronary artery disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mevlüt Koç, Durmuş Yıldıray Şahin, Onur Kadir Uysal, Osman Karaarslan, Esra İşler, Gülcan Abalı, Mustafa Kemal Batur. Usefulness of high-sensitivity CRP increases during circadian rhythm for prediction of long-term cardiovascular events in patients with stable coronary artery disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 568-575

Sorumlu Yazar: Mevlüt Koç, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale