Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Turk Kardiyol Dern Ars: ()

En Çok İndirilen Makaleler

ESC KILAVUZLARI
1.
2013 ESH/ESC Arteriyel Hipertansiyon Kılavuzu
2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension

doi: 10.1093/eurheartj/eht151   2014; 42 - 80 4 | Sayfalar 1 - 72

EDITÖRYAL YORUM
2.
Akut Pulmoner Emboli Tanı ve Tedavi Kılavuzu (ESC 2014)
Acute Pulmonary Embolism Diagnosis and Treatment Guidelines (ESC 2014)
Leyla Elif Sade
PMID: 25655844  doi: 10.5543/tkda.2015.73780   2015; 43 - 1 | Sayfalar 7 - 11
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ESC KILAVUZLARI
3.
Kalp Kapak Hastalıkları Tedavi Kılavuzu (2012 versiyonu)
Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012)

doi: 10.1093/eurheartj/ehs109   2013; 41 - 70 3 | Sayfalar 83 - 128

DERLEME
4.
2014 ESC/ESA Kalp Dışı Cerrahi Kılavuzu: Kardiyovasküler değerlendirme ve yönetim
Clinical Practice Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation: collaborative efforts among the American College of Cardiology, the American Heart Association, and the European Society of Cardiology

doi: 10.1093/eurheartj/ehu295   2015; 43 - 70 3 | Sayfalar 1 - 49

ESC KILAVUZLARI
5.
ST-segment Yükselmeli Akut Miyokart Enfarktüsü ile Başvuran Hastaların Tedavisine İlişkin ESC Kılavuzu
ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation

doi: 10.1093/eurheartj/ehs215   2013; 41 - 70 3 | Sayfalar 1 - 51

EDITÖRE MEKTUP
6.
Yeni oral antikoagülan ve antiagregan ilaçları kullanan hastalarda perioperatif yaklaşım
Perioperative management in patients receiving newer oral anticoagulant and antiaggregant agents
Bilgehan Karadağ, Barış İkitimur, Zeki Öngen
PMID: 23363905  doi: 10.5543/tkda.2012.44977   2012; 40 - 6 | Sayfalar 548 - 551

EDITÖRYAL YORUM
7.
2016 Avrupa ve Amerika Kalp Yetersizliği Kılavuz Güncellemeleri: Yenilikler, benzerlikler, farklılıklar ve netlik kazanmamış konular
2016 ESC and ACC/AHA/HFSA heart failure guideline updates: Changes, similarities, differences, and unresolved isssues
İbrahim Sarı, Yüksel Çavuşoğlu, Ahmet Temizhan, Mehmet Birhan Yılmaz, Mehmet Eren
PMID: 28045408  doi: 10.5543/tkda.2016.00532   2016; 44 - 8 | Sayfalar 625 - 636
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ESC KILAVUZLARI
8.
Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisine Yönelik 2012 ESC Kılavuzu
ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012

PMID: 27305718  doi: 10.1093/eurheartj/ehs104   2012; 40 - 70 3 | Sayfalar 77 - 137

EDITÖRYAL YORUM
9.
2015 ESC Pulmoner Hipertansiyon Kılavuzu’nda yeni anlayışlar
The new insights of 2015 ESC Pulmonary Hypertension Guidelines
Mehmet Serdar Küçükoğlu, Ümit Yaşar Sinan
PMID: 26875123  doi: 10.5543/tkda.2015.57422   2016; 44 - 1 | Sayfalar 4 - 8

10.
2015 Avrupa Kardiyoloji Derneği Ventrikül Aritmisi Olan Hastaların Yönetimi ve Ani Kardiyak Ölümün Önlenmesi Kılavuzu
Comments on 2015 ESC Guidelines for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death
Ali Deniz, Mesut Demir
PMID: 26875124  doi: 10.5543/tkda.2015.71059   2016; 44 - 1 | Sayfalar 9 - 14
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DAVETLI DERLEME
11.
Ranolazin’in antianginal etki mekanizması
Ranolazin: mechanism of antianginal effects
Murat Özdemir
doi: 10.5543/tkda.2016.72626   2016; 44 - 0 3 | Sayfalar 8 - 12

DERLEME
12.
Karotis ve vertebral arterlerin Doppler ultrasonografi ile görüntülenmesi
Doppler ultrasound imaging of the carotid and vertebral arteries
Selen Yurdakul, Saide Aytekin
PMID: 21918325  doi: 10.5543/tkda.2011.01588   2011; 39 - 6 | Sayfalar 508 - 517

ESC KILAVUZLARI
13.
2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu
2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease

doi: 10.1093/eurheartj/eht296   2014; 42 - 80 4 | Sayfalar 73 - 134

EDITÖRYAL YORUM
14.
Avrupa Kardiyoloji Derneği enfektif endokardit kılavuzundan yansıyanlar; pratiğimizde neler değişecek?
Reflections from infective endocarditis guideline by European Society of Cardiology; What will change in our practice?
Abdullah Doğan
PMID: 26717327  doi: 10.5543/tkda.2015.01384   2015; 43 - 8 | Sayfalar 673 - 677
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DAVETLI DERLEME
15.
Kalp transplantasyonu: Ameliyat öncesi değerlendirme, ameliyat sürecinde bakım ve sonrasında izleme
Heart transplantation: preoperative evaluation, perioperative management, postoperative follow-up
Tahir Yağdı, Sanem Nalbantgil, Mustafa Özbaran
PMID: 25655860  doi: 10.5543/tkda.2015.27628   2015; 43 - 1 | Sayfalar 95 - 108

ESC KILAVUZLARI
16.
Atriyal Fibrilasyon Tedavisi ESC Kılavuzunun 2012 Odaklı Güncellemesi
2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation

doi: 10.1093/eurheartj/ehs253   2013; 41 - 70 3 | Sayfalar 53 - 81

17.
Üçüncü Evrensel Miyokart Enfarktüsü Tanımı
Third Universal Definition of Myocardial Infarction

doi: 10.1093/eurheartj/ehs184   2013; 41 - 70 3 | Sayfalar 129 - 145

EDITÖRYAL YORUM
18.
Editöryal Yorum - 2014 Avrupa Kardiyoloji Derneği Hipertrofik Kardiyomiyopati Kılavuzu üzerine
Editorial - 2014 European Society of Cardiology Guidelines on Hypertrophic Cardiomyopathy
Murat Özdemir
PMID: 25620328  doi: 10.5543/tkda.2014.34984   2014; 42 - 8 | Sayfalar 693 - 697
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ESC KILAVUZLARI
19.
Gebelikte kardiyovasküler hastalıkların tedavisine ilişkin ESC kılavuzları
ESC Guidelines on the management of cardiovascular diseases during pregnancy

PMID: 27305721  doi: 10.1093/eurheartj/ehr218   2012; 40 - 50 1 | Sayfalar 70 - 120

EDITÖRYAL YORUM
20.
Avrupa Kardiyoloji Derneği 2016 Atriyum Fibrilasyonu Kılavuzu: Yeni ne var?
2016 European Society of Cardiology Guidelines on Atrial Fibrillation: What is new?
Murat Özdemir
PMID: 28106013  doi: 10.5543/tkda.2016.47270   2017; 45 - 1 | Sayfalar 1 - 4

© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale